Teknologian avulla menestykseen – laatua liiketoimintaan

Teknologian avulla menestykseen – laatua liiketoimintaan

Suurin osa Suomen yrityksistä on pieniä tai keskisuuria. Vuonna 2020 tapahtuneet globaalit muutokset, joista tärkein on tietysti pandemia seurauksineen, ovat muuttaneet liiketoiminnan tapoja ja ympäristöjä monilla aloilla. Kuten yleensä, muutokset tuovat mukanaan myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Etätyöskentelystä on tullut arkipäivää monilla aloilla, ja etätyöskentelyyn tarvitaan tehokkaita työvälineitä. Tässä artikkelissa kerromme uuden ajan yritystoiminnan teknisistä ympäristöistä ja annamme vinkkejä, miten yritykset voivat tehostaa toimintaansa.

Tunne toimintaympäristösi ja asiakkaasi

Digitalisaatio on muuttanut sekä yritysten että yksityisten ihmisten toimintaympäristöjä,j a ihmiset ovat joutuneet opettelemaan erilaisia tekemisen tapoja. Esimerkiksi kirjat ovat siirtyneet verkkoon ja siten kaikkien saatavilla. Kenellä on pääsy verkkoon, on siis pääsy myös kirjallisuuden äärelle.

Edellä kuvattu esimerkki havainnollistaa sitä, miten maailma on muuttunut digitalisoituneemmaksi melko lyhyessä ajassa. Arjessa toimiminen edellyttää tiettyjä digitaalisia valmiuksia, mutta eri kohderyhmillä nämä taidot voivat olla hyvin erilaisia. Tämän vuoksi kaikkien yritysten onkin tärkeää tuntea ja ymmärtää toimintaympäristö nimenomaan heidän asiakkaidensa näkulmasta. On tärkeää tietää esimerkiksi se, millaisia sovelluksia asiakkaat ovat tottuneita käyttämään ja käyttävätkö asiakkaat palveluita yleensä tietokoneella vai mobiililaitteella ja niin edelleen.

Merkittävä osa työntekijöistä siirtyi keväällä 2020 etätöihin, mutta kaikilla aloilla kokoaikainen etätyö ei ole mahdollista. Esimerkiksi sairaaloissa, kaupoissa ja liikenteessä työskentelee ihmisiä, jotka eivät voi siirtyä mukaviin kotikonttoreihin työskentelemään kuten toimistotyötä tekevät ihmiset. Eri kohderyhmille tuotteita ja palveluja suunnittelevien yritysten on siis ymmärrettävä ihmisten arkea vielä aiempaakin paremmin. Tuotteiden ja palveluiden tulee olla käyttäjien näkökulmasta parhaita mahdollisia, sillä myös kilpailu on lisääntyessä markkina-alueen kasvaessa.

Valitse tekniikka tarpeiden mukaan

Myös yritysten sisällä käytetyt sovellukset ja alustat on valittava tarkkaan. Yritykset pyrkivätkin nykyään etsimään kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa yhdistyisi mahdollisimman monta heidän toimintansa kannalta hyödyllistä toimintoa. Neuvottelujen, kokousten ja yhteydenpidon on sujuttava häiriöttä, koska tekniikan toimivuus on osa yrityksen imagoa ja luo kuvaa koko yrityksen toiminnasta. Samaan aikaan uutisotsikoissa on nähty myös tietoturvaan liittyviä haasteita, ja myös tietoturvan merkitys on noussut yritysten toiminnassa uudelle tasolle.

Lisääntyneen tarpeen vuoksi teknologiayritykset ovat erityisesti vuonna 2020 kehittäneet eteenpäin etätyökalujaan. Videoneuvotteluihin omat ympäristönsä, mutta myös yksinkertaisempiin videopuhelupalveluin on tullut uudistuksia. Työkaluja on siis saatavilla, mutta niiden käyttäminen edellyttää koulutusta ja harjoittelua.

Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää pitää yllä hyviä suhteita asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Kaikissa yrityksissä asiakkuudenhallinta on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Se on myös elementti, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun. Käytännön toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä tarvitaan asiakkuudenhallintaan erikoistunut työkalu, jota voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Jos olet kiinnostunut yritystoiminnan kehittämisestä, tutustu myös sivustomme muihin artikkeleihin. Autamme mielellämme asiakkaitamme löytämään juuri heidän yrityksensä kannalta parhaat ratkaisut ja toimintavat jatkuvasti muuttuvissa digitaalisissa toimintaympäristöissä. Teknologia ratkaisee monia ongelmia, mutta avain yrityksen menestykseen ovat edelleen tyytyväiset ihmiset: sekä työntekijät että asiakkaat, jotka ostavat mielellään palveluita ja tuotteita luotettavista, ammattitaitoisista yrityksistä. Lue lisää muista artikkeleistamme.